Cách đổi hình nền máy tính trên Win 7, 10, 11

  Hình nền máy tính là gì?

  Hình nền máy tính, hay còn được gọi là "wallpaper," là một hình ảnh hoặc mẫu nào đó hiển thị ở phía sau màn hình máy tính để tạo nên không gian làm việc hoặc giải trí. Hình nền có thể là bức tranh, ảnh chụp, hoặc các mẫu thiết kế độc đáo để mang lại cái nhìn mới mẻ và cá nhân hóa cho máy tính của bạn.

  Cách đổi hình nền máy tính Win 11


  Để đổi hình nền máy tính trên Windows 11, làm theo các bước sau:

  1. Chuột phải vào màn hình trống và chọn "Customize" (Tùy chỉnh).
  2. Trong cửa sổ tùy chỉnh, chọn "Background" (Hình nền) từ menu bên trái.
  3. Bạn có thể chọn hình nền mặc định đã có sẵn hoặc nhấn vào "Browse" (Duyệt) để chọn hình nền từ thư mục của bạn.
  4. Sau khi chọn hình nền, nó sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính của bạn.

  Cách đổi hình nền máy tính Win 10

  Để thay đổi hình nền trên Windows 10, làm theo các bước sau:

  1. Chuột phải vào màn hình trống và chọn "Personalize" (Cá nhân hóa).
  2. Trong cửa sổ cá nhân hóa, chọn "Background" (Hình nền) từ menu bên trái.
  3. Bạn có thể chọn một trong các hình nền mặc định đã có sẵn hoặc nhấp vào "Browse" (Duyệt) để chọn hình nền từ thư mục của bạn.
  4. Khi bạn chọn hình nền, nó sẽ được áp dụng ngay lập tức.

  Cách đổi hình nền máy tính Win 7

  Để thay đổi hình nền trên Windows 7, làm theo các bước sau:

  1. Chuột phải vào màn hình trống và chọn "Personalize" (Cá nhân hóa).
  2. Trong cửa sổ cá nhân hóa, chọn "Desktop Background" (Hình nền màn hình) ở góc dưới cùng bên trái.
  3. Bạn có thể chọn một trong các hình nền mặc định đã có sẵn hoặc nhấp vào "Browse" (Duyệt) để chọn hình nền từ thư mục của bạn.
  4. Sau khi chọn hình nền, nhấn "OK" để áp dụng nó.

  Cách đổi hình nền máy tính HP

  Để thay đổi hình nền trên máy tính HP, làm theo các bước sau:

  1. Chuột phải vào màn hình trống và chọn "Personalize" (Cá nhân hóa).
  2. Trong cửa sổ cá nhân hóa, chọn "Background" (Hình nền) từ menu bên trái.
  3. Bạn có thể chọn một trong các hình nền mặc định đã có sẵn hoặc nhấp vào "Browse" (Duyệt) để chọn hình nền từ thư mục của bạn.
  4. Khi bạn chọn hình nền, nhấn "Apply" (Áp dụng) để thiết lập nó cho máy tính HP của bạn.

  Cách đổi hình nền máy tính Dell

  Đểthay đổi hình nền trên máy tính Dell, làm theo các bước sau:

  1. Chuột phải vào màn hình trống và chọn "Personalize" (Cá nhân hóa).
  2. Trong cửa sổ cá nhân hóa, chọn "Background" (Hình nền) từ menu bên trái.
  3. Bạn có thể chọn một trong các hình nền mặc định đã có sẵn hoặc nhấp vào "Browse" (Duyệt) để chọn hình nền từ thư mục của bạn.
  4. Sau khi chọn hình nền, nhấn "Apply" (Áp dụng) hoặc "OK" để thiết lập nó cho máy tính Dell của bạn.

  Cách đổi hình nền máy tính Lenovo

  Để thay đổi hình nền trên máy tính Lenovo, làm theo các bước sau:

  1. Chuột phải vào màn hình trống và chọn "Personalize" (Cá nhân hóa).
  2. Trong cửa sổ cá nhân hóa, chọn "Background" (Hình nền) từ menu bên trái.
  3. Bạn có thể chọn một trong các hình nền mặc định đã có sẵn hoặc nhấp vào "Browse" (Duyệt) để chọn hình nền từ thư mục của bạn.
  4. Khi bạn chọn hình nền, nhấn "Apply" (Áp dụng) hoặc "OK" để đặt nó làm hình nền cho máy tính Lenovo của bạn.

  Kết luận

  Việc thay đổi hình nền máy tính là một cách dễ dàng và nhanh chóng để cá nhân hóa không gian làm việc và giải trí trên máy tính của bạn. Trên hệ điều hành Windows 7, 10 và 11, bạn có thể dễ dàng thay đổi hình nền bằng cách truy cập vào cài đặt cá nhân hóa và chọn hình nền từ các tùy chọn có sẵn hoặc từ thư mục của bạn.

  Đối với các máy tính Dell, HP và Lenovo, quy trình thay đổi hình nền tương tự nhau trên các hệ điều hành Windows. Bạn chỉ cần truy cập vào cài đặt cá nhân hóa và tuân theo các bước để chọn và áp dụng hình nền mong muốn.

  Hãy khám phá và tận dụng các tùy chọn đa dạng về hình nền máy tính để tạo ra không gian làm việc và giải trí phù hợp với sở thích của bạn.