Năm nhuận là gì? Cách tính năm nhuận [cập nhập 2023]
  Chắc hẳn các bạn đều đã biết hoặc từng nghe nói đến năm nhuận và cách tính năm nhuận ở đâu đó, nhưng để biết chính xác năm nhuận âm lịch và dương lịch là gì? Và cách tính năm nhuận như thế nào là đúng nhất thì các bạn lại chưa biết rõ ràng. 
  Bài viết hôm nay dưới đây mình chia sẻ là 1 bài tổng hợp bổ xung để làm sáng tỏ những điều đó.

  1. Năm nhuận là gì?

  Năm nhuận là những năm có 366 ngày (lịch dương)

  Cứ 4 năm DL liên tiếp sẽ có một năm 366 ngày, gọi là năm nhuận.

  Lịch tính thời gian theo mặt trời  được gọi là dương lịch. Là khi trái đất quay trọn một vòng xung quanh mặt trời mất 365 ngày 6 giờ. Năm dương lịch có số nguyên là 365 ngày. Như vậy, một năm dương lịch còn thừa lại 6 giờ và nếu 4 năm dồn lại sẽ thừa 24 giờ, tương ứng một ngày.  Ngày nhuận hay nhiều nơi gọi là ngày nhuần theo dương lịch được quy ước vào tháng 2 có 29 ngày thì ngày 29 tháng 2 được gọi là ngày nhuận, những năm có 356 ngày thì tháng 2 có 28 ngày.

  Lịch tính thời gian theo mặt trăng được gọi là âm lịch. Tháng mặt trăng trung bình có 29,5 ngày. Một năm âm lịch có 354 ngày, nó ngắn hơn năm dương lịch đến 11 ngày. Vậy cứ 3 năm lại ngắn hơn 33 ngày (hơn 1 tháng).

  Để âm lịch vừa chỉ được tuần trăng, vừa không sai lệch nhiều với thời tiết của 4 mùa, thì cứ 3 năm âm lịch người ta phải cho thêm một tháng nhuận để năm âm lịch và dương lịch không sai nhau nhiều. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ, năm âm lịch vẫn chậm hơn so với năm dương lịch. Người ta khắc phục tình trạng trên bằng cách là cứ 19 năm lại có một lần cách 2 năm thêm một tháng nhuận.

  Trong 19 năm dương lịch có 228 tháng dương lịch, tương ứng với 235 tháng âm lịch, thừa 7 tháng so với năm dương lịch, gọi là 7 tháng nhuận. Bảy tháng trước đó được quy ước vào các năm thứ 3, 6, 9 hoặc 8, 11, 14, 17, 19 của chu kỳ 19 năm.

  2. Cách tính năm nhuận dương lịch và ngày nhuận?


  Việc tính năm nhuận Dương lịch (DL) và năm nhuận Âm lịch (AL) thì không có gì phức tạp lắm, nhưng tính tháng nhuận của năm AL thì rất phức tạp.

  Phong thủy khai thông tài vận
  Phong Thủy có thể giúp cho cuộc sống chúng ta đầm ấm hơn, hạnh phúc hơn, giúp cho con cái chúng ta ngoan ngoãn hơn, học hành tiến bộ hơn, và giúp cho công việc làm ăn, kinh doanh của chúng ta có kết quả tốt đẹp hơn.
  Với nhiều ưu đãi đặc biệt, xem ngay hôm nay TẠI ĐÂY.

  Quy ước những năm dương lịch nào chia hết cho 4 thì năm đó là năm nhuận.

  Ví dụ: 
  2019 không chia hết cho 4 nên 2019 không phải năm nhuận.
  2020 chia hết cho 4 nên năm 2020 là năm nhuận.

  Ngoài ra, với những năm tròn thế kỷ (những năm có 2 số cuối là số 0) thì các bạn lấy số năm chia cho 400, nếu chia hết thì năm đó là năm có nhuận (hoặc 2 số đầu trong năm chia hết cho 4).

  Ví dụ: 1600 và 2000 là các năm nhuận nhưng 1700, 1800 và 1900 không phải năm nhuận. 
  Tương tự như vậy, 2100, 2200, 2300, 2500, 2600, 2700, 2900 và 3000 không phải năm nhuận 
  nhưng 2400 và 2800 là các năm nhuận.
  Năm nhuận dương lịch là sẽ có thêm 1 ngày.

  Ngày nhuận sẽ là ngày 29 tháng 2 dương lịch

  3. Cách tính năm nhuận âm lịch và tháng nhuận?

  Lấy số năm dương lịch tương ứng đó chia cho 19, nếu số dư là một trong các số: 0; 3; 6; 9 hoặc 11; 14; 17 thì năm âm lịch đó có tháng nhuận.

  Ví dụ:

  2014 là năm nhuận âm lịch (thêm một tháng) vì 2014 chia hết cho 19 số dư là 0.

  2015 không phải năm nhuận âm lịch vì 2015 chia cho 19 dư 1.

  2016 không phải năm nhuận âm lịch vì 2016 chia cho 19 dư 2.

  2017 là năm nhuận âm lịch vì 2017 chia cho 19 dư 3.

  2019 không phải năm nhuận âm lịch vì 2019 chia cho 19 dư 5.

  2020 là năm nhuận âm lịch vì 2020 chia cho 19 dư 6.

  Âm lịch thì năm nhuận sẽ thêm một tháng có nghĩa là sẽ có 13 tháng trong năm. 

  Theo quy luật thì âm lịch chỉ có 12 tháng nên năm nhuận sẽ có 2 tháng liên tiếp nhau, Tháng liên tiếp nhau sẽ.

  Bảng năm nhuận và tháng nhuận của âm lịch:

  Bảng năm nhuận và tháng nhuận của âm lịch

  Kết luận được đưa ra năm nhuận chỉ là một thủ pháp của các nhà làm lịch nhằm làm cho năm âm lịch và dương lịch không sai lệch nhau nhiều, không có hàm ý gì về thời tiết, khí hậu.

  Xem video chi tiết về năm nhuận và cách tính tại đây: