Mr, Mrs, Ms, Miss là gì? Cách sử dụng Mr, Mrs, Ms, Miss trong tiếng Anh

  Trong tiếng Anh, khi chúng ta đặt tên hoặc gọi tên một người, thường sử dụng các từ định danh giới tính như Mr, Mrs, Ms và Miss. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng chúng đúng cách. Vậy các từ này đề cập đến điều gì? Hãy cùng tìm hiểu.

  Mr, Mrs, Ms, Miss là gì?

  Mr, Mrs, Ms và Miss đều là các dạng tiếng Anh để chỉ giới tính và định danh của một người. Tuy nhiên, mỗi dạng có cách sử dụng và ý nghĩa khác nhau.

  Mr (read as mister) - là cách gọi dành cho nam giới. Ví dụ: Mr. John Smith, Mr. David Nguyen.

  Mrs (read as missus) - là cách gọi dành cho phụ nữ đã kết hôn. Ví dụ: Mrs. Susan Lee.

  Ms (read as miz) - là cách gọi dành cho phụ nữ, không phân biệt đã kết hôn hay chưa. Đây là một cách sử dụng khá phổ biến trong thời đại hiện đại, khi người ta muốn tránh nhầm lẫn hoặc thể hiện tính chất bình đẳng giới tính. Ví dụ: Ms. Linda Tran.

  Miss - là cách gọi dành cho phụ nữ, chưa kết hôn. Ví dụ: Miss Jennifer Kim.

  Cách sử dụng các dạng này còn tùy thuộc vào văn hoá và tập quán của từng quốc gia. Ví dụ, ở Anh và Australia, người ta thường sử dụng "Ms" cho phụ nữ, trong khi ở Mỹ, "Ms" được sử dụng phổ biến cho cả nam và nữ.

  Cách sử dụng Mr, Mrs, Ms, Miss trong tiếng Anh

  Các từ Mr, Mrs, Ms và Miss thường được sử dụng trong tiếng Anh để chỉ giới tính và định danh của một người. Cách sử dụng của từng từ như sau:

  Mr (read as mister) - được sử dụng để gọi một người đàn ông, bất kỳ độ tuổi nào, không phân biệt hôn nhân. Ví dụ: Mr. Johnson, Mr. Smith.
  Mrs (read as missus) - được sử dụng để gọi một phụ nữ đã kết hôn. Ví dụ: Mrs. Johnson, Mrs. Smith.
  Ms (read as miz) - được sử dụng để gọi một phụ nữ, không phân biệt hôn nhân. Đây là cách sử dụng khá phổ biến trong thời đại hiện đại, khi người ta muốn tránh nhầm lẫn hoặc thể hiện tính chất bình đẳng giới tính. Ví dụ: Ms. Johnson, Ms. Smith.
  Miss - được sử dụng để gọi một phụ nữ, chưa kết hôn. Ví dụ: Miss Johnson, Miss Smith.
  Các từ này thường được sử dụng khi đặt tên, gọi tên hoặc viết thư tín. Ví dụ, trong thư tín, chúng ta có thể viết "Dear Mr. Smith" để bắt đầu một bức thư gửi đến một người đàn ông đã kết hôn. Nếu không biết đối tượng đã kết hôn hay chưa, chúng ta có thể sử dụng "Dear Ms. Smith" để không phân biệt hôn nhân. Trong trường hợp chưa biết tên hoặc không biết cách định danh, chúng ta có thể sử dụng "Sir" hoặc "Madam" để chỉ gọi một người lạ.

  Với những ai đang học tiếng Anh hoặc đang cần giao tiếp với người nước ngoài, việc biết cách sử dụng Mr, Mrs, Ms và Miss là rất quan trọng. Từ đó, bạn có thể định danh đúng giới tính và tôn trọng đối tượng mình đang nói chuyện. Chúng ta cần nhớ rằng, trong tiếng Anh, việc sử dụng từ ngữ và đối xử đúng cách là rất quan trọng để đạt được hiệu quả trong giao tiếp.