Mô hình ARES là gì? Cấu trúc và ví dụ cụ thể

  Trong tranh luận sẽ có hai phe, một phe chống đối (Negative) và một phe bảo vệ luận điểm tranh luận (Affirmative) nếu bạn thuộc phe nào thì phải bảo vệ nó đến cùng nếu đồng ý hay nước đôi thì sẽ thua. Vậy tranh luận thế nào nếu bạn thuộc một trong hai phe.

  Mô hình ARES là gì?

  Mô hình ARES thường gặp trong việc tranh luận, thảo luận bằng việc sử dụng những luận điểm, nêu lên các lập luận, các bằng chứng và nguồn nếu có để có thể thuyết phục đối thủ và khán giả, để giải quyết 1 vấn đề 1 cách logic và được sự đồng thuận của mọi người.

  Cấu trúc ARES gồm 4 yếu tố sau:

  – Arguments – Luận điểm (Opinion)
  – Reasoning – Lập luận (Logic)
  – Evidences – Bằng chứng (Data)
  – Sources – Nguồn của các bằng chứng

  Ví dụ minh họa

  Chủ đề tranh luận: Mọi người nên trời thành người ăn chay?

  Quan điểm Đồng ý: 

  Luận điểm: Chế độ ăn chay cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe.

  Lập luận và bằng chứng:

  – Theo Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ, một chế độ ăn chay có thể đáp ứng các yêu cầu về protein, cung cấp tất cả các axit amin thiết yếu và cải thiện sức khỏe. Nó cũng có thể cung cấp tất cả các vitamin, chất béo và khoáng chất cần thiết và có thể cải thiện sức khỏe của một người. [1] [2]
  – Theo USDA và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc, thịt không phải là một phần thiết yếu của chế độ ăn uống lành mạnh. [3] [4]

  Nguồn các bằng chứng:

  1. American Dietetic Association, “Position of the American Dietetic Association: Vegetarian Diets,” Journal of the American Dietetic Association, May 27, 2009
  2. Vernon R. Young and Peter L. Pellett, “Plant Proteins in Relation to Human Protein and Amino Acid Nutrition,” American Journal of Clinical Nutrition, 1994
  3. United States Department of Agriculture (USDA), “Nutrition and Your Health: Dietary Guidelines for Americans,” cnpp.usda.gov, 1995
  4. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), “Meat and Meat Products in Human Nutrition in Developing Countries,” fao.org, 1992

  Tóm lại, để có thể tranh luận hiệu quả cần: 

  – Có cấu trúc ARES
  – Dựa trên các lý do hợp lý, logic, toàn diện
  – Các quan sát, bằng chứng được thu thập trong 1 giai đoạn đủ dài
  – Các bằng chứng được tổng hợp từ các nguồn thông tin đáng tin cậy và có thể kiểm chứng
   

  Chúc các bạn có thể ứng dụng thành công mô hình AREs để tranh luận hiệu quả

  Nguồn: thinkingschool.vn