OKR, BSC, BCG, CPM, SMART là gì? Ý Nghĩa Trong Quản Trị Doanh Nghiệp

  Sự hội nhập cũng như tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế tài chính sẽ kéo theo sự sinh ra của hàng ngàn các doanh nghiệp với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Cũng chính từ đó mà những thuật ngữ mới như OKR, BSC, BCG, CPM, SMART, … lần lượt có mặt tại nước ta. Vậy những thuật ngữ này OKR, BSC, BCG, CPM, SMART là gì? ý nghĩa trong việc quản trị doanh nghiệp? Cùng mình tìm hiểu và cùng khám phá nhé!

  OKR là gì?

  OKR được viết tắt bởi cụm từ tiếng anh Objectives and Key Results (Dịch là Mục tiêu và Kết quả then chốt ). OKR chính là một giải pháp trong quản trị doanh nghiệp, cùng hoạt động giải trí theo đúng như tên gọi của nó. Khi sử dụng ứng dụng OKR thì các doanh nghiệp sẽ thực thi việc đo lường, cũng như thống kê để tạo ra những tác dụng then chốt ( Key Results ) nhằm cho mục đích hiện thực hóa tiềm năng ( Objectives ) trong một thời hạn nhất định, thường thì nó sẽ được tính theo quý .

  Ý nghĩa, lợi ích của OKR là sẽ hỗ trợ cho hoạt động quản trị doanh nghiệp thông qua những lợi ích chính sau:

  - Giúp doanh nghiệp liên kết nội bộ chặt chẽ và có thể tập trung vào những vấn đề thiết yếu.

  - Tăng tính minh bạch, đồng thời trao quyền tới nhân viên.

  - Đo lường được tiến độ hoàn thiện mục tiêu, cũng như đạt kết quả vượt bậc.

  BSC là gì?


  BSC viết tắt của cụm từ Balanced Score Card (còn được gọi là Thẻ điểm cân bằng), nó là một hệ thống quản lý giúp cho doanh nghiệp có thể thiết lập, thực hiện, giám sát và đo lường nhằm đạt được các chiến lược cùng các mục tiêu của doanh nghiệp mình.

  Sau khi các doanh nghiệp thiết lập, cũng như phát triển các chiến lược thì các doanh nghiệp sẽ triển khai, thực hiện cùng giám sát chiến lược thông qua 4 khía cạnh sau:

  - Tài chánh: các doanh nghiệp đo lường cùng giám sát các yêu cầu với các kết quả về tài chính.

  - Khách hàng: đo lường và giám sát sự thỏa mãn của khách hàng với các yêu cầu về những hoạt động đáp ứng các nhu cầu cũng như những đòi hỏi của khách hàng.

  - Quá trình nội bộ: đo lường và giám sát các chỉ số với những yêu cầu của những quá trình trọng yếu trong nội bộ của doanh nghiệp sẽ hướng đến khách hàng.

  - Học tập và phát triển: tập trung vào cách thức mà doanh nghiệp giáo dục với đào tạo nhân viên, nâng cao kiến thức, cũng như cách thức doanh nghiệp đã dùng các kiến thức này để duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

  Ma trận BCG là gì?

  Ma trận BCG được viết tắt bởi cụm từ tiếng anh Boston Consulting Group. Nó chính là chiến lược kinh doanh được xây dựng bởi nhóm nghiên cứu Boston BCG nhằm mục đích định hướng xây dựng chiến lược tăng trưởng thị phần cho một loại sản phẩm hay dịch vụ bất kỳ. Ma trận BCG sẽ phân tích gồm 2 yếu tố quan trọng sau:

  - Thị phần ở trên thị trường (Market share): Xác định được mức thị phần của sản phẩm ở trên thị trường là cao hay thấp.

  - Triển vọng việc phát triển (Market Growth): Đánh giá được tiềm năng cùng cơ hội phát triển của những sản phẩm trên thị trường.

  Vai trò cũng như ý nghĩa của ma trận BCG mang lại trong quản trị doanh nghiệp:

  - Phân tích mô hình ma trận BCG giúp doanh nghiệp phân bổ nguồn lực tài chính cũng như nhân sự một cách hiệu quả, tránh lãng phí.

  - Ma trận này còn mang đến cái nhìn chi tiết, những lát cắt nhỏ giúp việc đánh giá hiệu quả trong tổng quan thị trường rộng lớn với nhiều vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải.

  - Ma trận BCG còn là thước đo, đánh giá năng lực giúp tạo ra doanh thu cũng như lợi nhuận của sản phẩm mới ra mắt trên thị trường. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp để đạt được doanh thu cùng lợi nhuận cao.

  CPM là gì?

  Ma trận hình ảnh cạnh tranh đối đầu CPM được viết tắt bởi từ Competitive Profile Matrix. Nó là một mô hình để xác định những đối thủ cạnh tranh chính của công ty, cũng như các điểm mạnh và điểm yếu của chính công ty trong tương quan với vị thế chiến lược của các công ty cạnh tranh.

  Vai trò cũng như ý nghĩa của ma trận CPM trong quản trị doanh nghiệp:

  - Thiết lập ma trận hình ảnh cạnh tranh CPM giúp doanh nghiệp đưa ra những đánh giá so sánh của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu trong cùng ngành, sự so sánh này dựa trên các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của những doanh nghiệp trong ngành.

  - Ma trận này còn giúp các nhà quản trị doanh nghiệp nhìn nhận được những điểm mạnh với điểm yếu của công ty mình với các đối thủ cạnh tranh, từ đó có thể xác định được lợi thế cạnh tranh cho công ty cũng như biết được những điểm yếu cần được khắc phục.

  SMART là gì?

  SMART là một nhóm các tiêu chí nhằm xây dựng mục tiêu, dựa trên công trình nghiên cứu của Peter Drucker với mô hình Quản trị mục tiêu của ông (MBO). Mô hình này lần đầu tiên được George T. Doran giới thiệu những năm 1981.

  Nó chính là mô hình dùng để thiết lập mục tiêu cho doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh và quản lý bán hàng tới phát triển văn hóa doanh nghiệp. Bên cạnh đó, mô hình này còn có thể sử dụng cho các cá nhân muốn vạch ra con đường phát triển rõ ràng nhất của bản thân mình.

  SMART đại diện cho 5 tiêu chí mà cùng 1 mục tiêu phải đáp ứng được:

  S – Specific: Chính là tính cụ thể, chi tiết, đặc biệt là dễ hiểu của mục tiêu đặt ra.

  M – Measurable: Nghĩa là mục tiêu cần có thể đo lường được.

  A – Actionable: Nghĩa là tính khả thi của mục tiêu đã đặt ra.

  R – Relevant: Chính là tính thực tế của mục tiêu đã đặt ra.

  T – Time-Bound: Thời gian cụ thể của mục tiêu đó.

  Vai trò cũng như ý nghĩa của SMART trong quản trị doanh nghiệp:

  - Giúp xác định trọng tâm và hướng đi của doanh nghiệp, bởi mục tiêu SMART giúp đưa ra định hướng kinh doanh đúng đắn.

  - Giúp tạo ra một kế hoạch cụ thể.

  - Công cụ để thúc đẩy tiềm năng nhân sự, bởi mục tiêu kinh doanh có thể được sử dụng như một công cụ để thúc đẩy nhân sự của doanh nghiệp.

  - Cung cấp kết quả hoàn thành mục tiêu nhanh hơn: do doanh nghiệp sẽ tốn ít thời gian cho các hành động không hiệu quả và sẽ có một lộ trình trực tiếp để hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.

  - Giảm căng thẳng: Bởi nó giúp doanh nghiệp có thể tự xác lập mục tiêu phù hợp với con đường chung của cả tập đoàn, nhờ đó mà giảm bớt căng thẳng.

  KẾT LUẬN

  Nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc quản trị khi mà không biết cần áp dụng công cụ nào để phù hợp mà mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp mình. Bài viết này cung cấp cho doanh nghiệp một cách tiếp cận và áp dụng khéo léo cả OKR, BSC, BCG, CPM, SMART trong việc lập chiến lược, cũng như đưa ra được mục tiêu và quản trị hiệu quả.