Lãi kép là gì? Cách tính lãi kép? Tiền đẻ ra tiền 2023

  Lãi kép là gì?

  Lãi kép hay lãi cộng dồn là số tiền ở kỳ đầu khi tiền lãi được cộng vào tiền gốc để nhận lãi ở kỳ tiếp theo, và tiền lãi ở cuối kỳ tiếp tục được cộng dồn thành tiền gốc ở kỳ tiếp, cứ tiếp tục như vậy. Lãi của lãi người ta thường nói “Lãi mẹ đẻ Lãi con” là như vậy.

  Sự bổ sung tiền lãi vào vốn bán đầu được gọi là lãi kép hay nhập vốn.

  Công thức tính lãi kép

  Lãi kép được tính dựa theo công thức:


  Trong đó:

  • P: số tiền vốn ban đầu
  • i: lãi suất hàng năm (ví dụ lãi 10% thì i = 0.1)
  • n: số năm
  • m: số lần ghép lãi trong 1 năm
  • Fn: số tiền nhận được sau n năm

  Ví dụ

  (Vay/Gửi) ngân hàng số tiền 2 tỉ đồng, lãi suất 9% một năm, ghép lãi hàng tháng (12 lần một năm). Tính số tiền (phải trả/nhận được) sau 3 năm.

  F3 = 2(1+0.09/12)^(3⋅12) = 2,6173(tỉ đồng)

  Công cụ tính lãi kép online:

  Lưu ý: số lần ghép lãi trong năm nếu lãi hàng tháng thì là 12, hàng quý là 4, hàng năm là 1


  Sức mạnh của lãi kép ẩn chứa từ 2 nguồn: tỉ suất lợi nhuận và thời gian.


  HIỆU QUẢ THẦN KỲ CỦA LÃI SUẤT KÉP

  ** Tiền lãi/ lãi suất.

  Số tiền ban đầu 100 đồng. Đầu tư với lãi suất 12%/năm.

  Sau 1 năm chúng ta sẽ nhận được tiền lãi, tính theo công thức sau:

  Tiền lãi = Tiền gốc * lãi suất/năm

  Tiền lãi = 100*12%= 12 đồng.

  12 đồng tiền lãi này ta có quyền nhận về để sử dụng, hoặc để lại 12 đồng này để nhập vốn.

  ** Lãi suất đơn.

  Trường hợp ta không nhận 12 đồng lãi này và dùng nó nhập vào tiền gốc, nhưng 12 đồng này không sinh lãi, thì trường hợp này gọi là lãi suất đơn.

  Tin vui là hiện nay hầu như ít ai còn áp dụng lãi suất đơn.

  ** Lãi suất kép.

  Trường hợp ta không nhận 12 đồng lãi này và dùng nó nhập vào tiền gốc, và 12 đồng này sinh lãi, thì trường hợp này gọi là lãi suất kép.

  Số tiền ban đầu 100 đồng. Lãi suất 12%/năm.

  Sau 1 năm: chúng ta sẽ nhận được 100 đồng tiền gốc và 12 đồng tiền lãi. Tổng tiền cuối năm 1 là = 100+12 = 112

  Sau 2 năm: 100 đồng tiếp tục sinh lãi là 12 đồng. Và 12 đồng lãi năm trước cũng sinh lãi là 1.44 đồng. Tổng tiền của cuối năm 2 là = 100 đồng gốc+ 12 đồng lãi năm 1 + 12 đồng lãi năm 2 + 1.44 là lãi do 12 đồng sinh ra = 125.44

  Sau 3 năm số tiền 125.44 này lại tiếp tục sinh lãi, và tính tương tự ta sẽ nhận được số tiền là = 140.49

  Sau 4 năm, số tiền 140,49 lại tiếp tục sinh lãi, và tính tương tự ta sẽ nhận được số tiền là = 157.35

  Sau 5 năm, số tiền 157.35 lại tiếp tục sinh lãi, và tính tương tự ta sẽ nhận được số tiền là = 176.23

  Như vậy, khi chúng ta đầu tư và để tiền của mình sinh lãi kép, tiền sẽ sinh sôi nảy nở, đẻ con đẻ cháu theo thời gian. Lãi suất càng cao, thời gian đầu tư càng dài, thì số tiền thu được càng lớn.

  Cụ thể xem chi tiết các mức lãi suất và thời hạn các năm để nhìn thấy được con số thực sự:

  Note: ở đâu đầu tư 12 triệu mỗi năm, đơn vị :triệu

   

  Chúng ta hãy xem các con số sau đây:

  12 triệu tiền gốc, lãi suất 15%, sau 5 năm, sẽ là = 93 triệu

  12 triệu tiền gốc, lãi suất 15%, sau 10 năm, sẽ là = 280 triệu

  12 triệu tiền gốc, lãi suất 15%, sau 15 năm, sẽ là = 657 triệu

  ….

  12 triệu tiền gốc, lãi suất 15%, sau 30 năm, sẽ là = 5 tỉ 999 triệu

  Hãy tưởng tượng nhé: nếu như bạn có thể đầu tư với lãi suất 20-30%, trong vòng 30 năm, thì số tiền sẽ lớn thế nào.