39 PHÍM TẮT DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG WINDOWS


  (Giúp bạn tiết kiệm 61% thời gian làm việc trên máy tính)

  Phím với Ctrl


  Ctrl + C: Sao chép đối tượng đã chọn
  Ctrl + X: Cắt (Cut) đối tượng đã chọn
  Ctrl + V: Dán (Paste) đối tượng đã chọn
  Ctrl + Z: Quay lại thời điểm trước đó (Undo)
  Ctrl + A: Chọn tất cả.
  Ctrl + một phím di chuyển (trái/phải/lên/xuống): Chọn nhiều tập tin/thư mục rời rạc.
  Ctrl + Shift + một phím di chuyển (trái/phải/lên/xuống): Chọn nhiều tập tin/thư mục liên tục.
  Ctrl + Shift + dùng chuột kéo đi: Tạo shortcut cho tập tin/thư mục đã chọn.
  Ctrl + phím di chuyển sang phải: Đưa trỏ chuột tới cuối từ đang đứng sau nó.
  Ctrl + phím di chuyển sang trái: Đưa trỏ chuột lên ký tự đầu tiên của từ trước nó.
  Ctrl + phím di chuyển xuống: Đưa trỏ chuột đến đầu đoạn văn tiếp theo.
  Ctrl + phím di chuyển lên: Đưa con trỏ chuột đến đầu đoạn văn trước đó.
  Ctrl + Esc: Mở Start Menu, thay thế phím Windows.
  Ctrl + Tab: Di chuyển qua lại giữa các thẻ của trình duyệt theo thứ tự từ trái sang phải.
  Ctrl + Shift + Tab: Di chuyển qua lại giữa các thẻ của trình duyệt theo thứ tự từ phải sang trái.
  Ctrl + F4: Đóng cửa số hiện hành của trong chương trình đang thực thi.
  Ctrl + Alt + Tab: Sử dụng các phím mũi tên để chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở.
  Ctrl + Shift + Esc: Mở Task Manager
  Ctrl + Esc: Mở Start menu


  Phím với Alt


  Alt + Enter: Mở cửa sổ Properties của tập tin/thư mục đang chọn.
  Alt + F4: Đóng một chương trình.
  Alt + Tab: Chuyển đổi qua lại giữa các chương trình đang chạy
  Alt + Esc: Chọn có thứ tự một cửa sổ khác đang hoạt động để làm việc.
  Alt + nhấn chuột: Di chuyển nhanh đến một phần của văn bảng từ mục lục.
  Alt + F8: Hiển thị mật khẩu trên màn hình đăng nhập.
  Alt + phím mũi tên trái: Quay lại trang trước.
  Alt + phím mũi tên phải: Đi về trang phía sau.
  Alt + phím cách: Mở menu shortcut cho cửa sổ hiện hành.
  Backspace: Trở lại danh mục trước đó, tương tự Undo.
  Shift: Giữ phím này khi vừa cho đĩa vào ổ đĩa quang để không cho tính năng “autorun” của đĩa CD/DVD tự động kích hoạt.
  Shift + Delete: Xóa vĩnh viễn tập tin/thư mục mà không cho vào thùng rác.
  Shift + F10: Mở menu shortcut cho đối tượng đã chọn
  Enter: Xác nhận dữ liệu đã nhập thay cho các nút của chương trình, như OK,...

  Các  phím F 1,2,3,4 ..


  F1: Mở phần trợ giúp của một phần mềm.
  F2: Đổi tên đối tượng đã chọn
  F3: Mở tính năng tìm kiếm tập tin/thư mục trong My Computer.
  F4: Mở danh sách địa chỉ trong mục Address của My Computer.
  F5: Làm tươi các biểu tượng trong cửa sổ hiện hành.
  F6: Di chuyển xung quanh các phần tử của màn hình trên một cửa sổ hay trên desktop
  F10: Truy cập vào thanh Menu của ứng dụng hiện hành
  Tab: Di chuyển giữa các thành phần trên cửa sổ.

  Phím Windows


  Windows: Mở hoặc đóng menu Start
  Windows + Break: Mở cửa sổ System Properties.
  Windows + D: Ẩn/hiện màn hình desktop.
  Windows + M: Thu nhỏ cửa sổ hiện hành xuống thanh taskbar.
  Windows + E: Mở File Explorer để xem các ổ đĩa, thư mục.
  Windows + F: Tìm kiếm chung.
  Ctrl + Windows + F: Tìm kiếm dữ liệu trong My Computer.
  Windows + F1: Xem thông tin hướng dẫn của hệ điều hành/
  Windows + L: Khóa màn hình máy tính
  Windows + R: Mở cửa sổ Run.
  Windows + U: Mở Ease of Access Center trong Control Panel.
  Windows + A: Mở Action center
  Windows + Alt + D: Hiển thị, ẩn ngày giờ trên máy tính.
  Windows + I: Mở Settings
  Windows + P: Chọn chế độ hiển thị trình bày (khi kết nối với máy chiếu, màn hình ngoài)
  ____________
  (Sưu tầm)