Hướng dẫn cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel

  Hướng dẫn cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel cực kỳ đơn giản với hàm PROPER, UPPER và LOWER.  Bạn muốn chỉnh sửa 1 file excel, từ chữ hoa sang chữ thường, chữ thường sang chữ hoa, viết hoa đầu câu, viết hoa ký tự đầu tiên. Bài viết sau sẽ có thể có ích cho bạn để xử lý triệt để những điều đó.
  Xem chi tiết 1 số hàm khi sử dụng excel để làm được điều đó.

  Hướng dẫn cách đổi chữ HOA sang chữ thường và ngược lại trong Excel

  1. Đổi toàn bộ chữ trong 1 ô sang chữ hoa

  Sử dụng lệnh UPPER với công thức sau:
   =UPPER(“văn bản muốn chuyển sang chữ hoa”)  or =UPPER (ô cần chuyển)
  Ví dụ: =UPPER(“Dòng 6 test viết hoa tất cả các chữ”) or =UPPER(A1)
  chuyen-chua-hoa-sang-thuong-excel-3
  Kết quả:
  chuyen-chua-hoa-sang-thuong-excel-4

  2. Đổi toàn bộ chữ trong 1 ô sang chữ thường

  Sử dụng lệnh LOWER với công thức sau:
   =LOWER(“văn bản muốn chuyển sang chữ thường”)  or =LOWER(ô cần chuyển)
  Ví dụ:
  =LOWER(“DÒNG 7 TEST CHỮ HOA VỀ CHỮ THƯỜNG”) or =LOWER(A1)
  chuyen-chua-hoa-sang-thuong-excel-5
  Kết quả:
  chuyen-chua-hoa-sang-thuong-excel-6

  3. Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ

  Sử dụng lệnh PROPER với công thức sau:
   =PROPER(“văn bản muốn viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ”) or =PROPER(ô cần chuyển)
  Ví dụ: =PROPER(“Dòng 5 test viết hoa chữ cái đầu”) or =PROPER(A1)
  chuyen-chua-hoa-sang-thuong-excel-1
  Kết quả:
  chuyen-chua-hoa-sang-thuong-excel-2

  4. Viết hoa chữ cái đầu tiên trong 1 ô

  Sử dụng lệnh CONCATENATE với công thức sau:
   =CONCATENATE(UPPER(LEFT(ô muốn áp dụng,1)),RIGHT(ô muốn áp dụng,LEN(ô muốn áp dụng)-1)) 
  Ví dụ: Để viết hoa chữ cái đầu tiên trong ô A1 ta dùng lệnh sau: =CONCATENATE(UPPER(LEFT(A1,1)),RIGHT(A1,LEN(A1)-1))
  Cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel
  Kết quả:
  chuyen-chua-hoa-sang-thuong-excel-8
  Hi vọng những thông tin trong bài viết này sẽ giúp bạn chuyển chữ từ viết hoa sang viết thường, viết hoa đầu câu, viết hoa ký tự đầu tiên.
  Nguồn: St