TIN TỨC MỚI

Hướng dẫn cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel

Hướng dẫn cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel cực kỳ đơn giản với hàm PROPER, UPPER và LOWER.


Mục lục nội dung:

1. Đổi toàn bộ chữ trong một ô sang chữ hoa
2. Đổi toàn bộ chữ trong một ô sang chữ thường
3. Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ
4. Viết hoa chữ cái đầu tiên trong 1 ô

Xem thêm công cụ chuyển từ có dấu sang không dấu

Bạn muốn chỉnh sửa 1 file excel, từ chữ hoa sang chữ thường, chữ thường sang chữ hoa, viết hoa đầu câu, viết hoa ký tự đầu tiên. Bài viết sau sẽ có thể có ích cho bạn để xử lý triệt để những điều đó.
Xem chi tiết 1 số hàm khi sử dụng excel để làm được điều đó.

Hướng dẫn cách đổi chữ HOA sang chữ thường và ngược lại trong Excel

1. Đổi toàn bộ chữ trong 1 ô sang chữ hoa

Sử dụng lệnh UPPER với công thức sau:
 =UPPER(“văn bản muốn chuyển sang chữ hoa”)  or =UPPER (ô cần chuyển)
Ví dụ: =UPPER(“Dòng 6 test viết hoa tất cả các chữ”) or =UPPER(A1)
chuyen-chua-hoa-sang-thuong-excel-3
Kết quả:
chuyen-chua-hoa-sang-thuong-excel-4

2. Đổi toàn bộ chữ trong 1 ô sang chữ thường

Sử dụng lệnh LOWER với công thức sau:
 =LOWER(“văn bản muốn chuyển sang chữ thường”)  or =LOWER(ô cần chuyển)
Ví dụ:
=LOWER(“DÒNG 7 TEST CHỮ HOA VỀ CHỮ THƯỜNG”) or =LOWER(A1)
chuyen-chua-hoa-sang-thuong-excel-5
Kết quả:
chuyen-chua-hoa-sang-thuong-excel-6

3. Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ

Sử dụng lệnh PROPER với công thức sau:
 =PROPER(“văn bản muốn viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ”) or =PROPER(ô cần chuyển)
Ví dụ: =PROPER(“Dòng 5 test viết hoa chữ cái đầu”) or =PROPER(A1)
chuyen-chua-hoa-sang-thuong-excel-1
Kết quả:
chuyen-chua-hoa-sang-thuong-excel-2

4. Viết hoa chữ cái đầu tiên trong 1 ô

Sử dụng lệnh CONCATENATE với công thức sau:
 =CONCATENATE(UPPER(LEFT(ô muốn áp dụng,1)),RIGHT(ô muốn áp dụng,LEN(ô muốn áp dụng)-1)) 
Ví dụ: Để viết hoa chữ cái đầu tiên trong ô A1 ta dùng lệnh sau: =CONCATENATE(UPPER(LEFT(A1,1)),RIGHT(A1,LEN(A1)-1))
Cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel
Kết quả:
chuyen-chua-hoa-sang-thuong-excel-8
Hi vọng những thông tin trong bài viết này sẽ giúp bạn chuyển chữ từ viết hoa sang viết thường, viết hoa đầu câu, viết hoa ký tự đầu tiên.
Nguồn: St

Share this:

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2014 HVDong. Designed by OddThemes