Khôi phục tài khoản facebook bị khóa dạng khóa FAQ apps

Khắc phục khôi phục tài khoản facebook bị khóa dạng khóa FAQ apps.

Dạng khóa này là khi bạn đã liên hệ bằng 1 số cách như ảnh chứng minh thư mà chưa được xét duyệt thì bạn có thể sử dụng cách này.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN NHƯ SAU:

B1: Truy cập 1 trong 3 link sau:

https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701

https://en-gb.facebook.com/help/contact/313733425335072

B2: Điền thông tin đầy đủ bao gồm: Tên chính xác của Profile (Trang cá nhân) và Email đăng ký.

B3: Đợi 30s đến vài phút sau.

B4: Đăng nhập lại tài khoản bị khóa bằng Email đăng ký + pass là ok. Ai quên pass thì lấy lại mật khẩu vào email xác nhận

=============

Mình đã khôi phục được 2/3 số tài khoản bị khóa bằng cách này, bạn hãy thử xem kết quả ra sao.

Nguồn: st