23 thủ thuật giúp bạn làm chủ Excel


23 thủ thuật trong Excel bạn có thể làm chủ Excel 1 cách dễ dàng.


1. Tính tổng không cần dùng Sum:
Bôi giá trị > sử dụng Alt + =

2. Đánh số thứ tự nhanh: 
Bôi đen 2 giá trị thứ tự, click đúp chuột trái vào dấu cộng góc phải của vùng trọn.

3. Tách số ra khỏi chuỗi giá trị: 
- Viết 1 giá trị số trong dãy sang cột bên cạnh, kéo xuống, chọn Flash fill ở góc phải vùng trọn.
- Tách chữ tương tự.

4. Gép giá trị trong 2 cột:
Sử dụng ô1&ô2  (thêm dấu cách thì là: ô1&" "&ô2)5. Hiển thị các hàm lệnh đã sử dụng trong bảng tính:
Sử dụng Ctrl + ~

6. Giờ hiện tại: 
Sử dụng Ctrl + Shift + ;

7. Ngày hiện tại: 
Sử dụng Ctrl + ;

8. Ẩn hàng: 
Sử dụng Ctrl + 9

9. Ẩn cột: 
Sử dụng Ctrl + 0

10. Thêm $ vào trước giá trị: 
Chọn vùng trọn, Ctrl + Shift + 4

11. Thêm % vào sau giá trị: 
Chọn vùng trọn, Ctrl + Shift + 5

12. Thay thế từ và ký tự khác: 
Sử dụng Ctrl + H

13. Xuống dòng trong 1 ô: 
Sử dụng Alt + Enter

14. Tìm kiếm từ, ký tự: 
Sử dụng Ctrl + F
(Tìm kiếm nâng cao khi chỉ nhớ có vài từ cần tìm trong ô đó: từ đầu*từ giữa*)

15. Chuyển đổi chữ:

Upper: Viết hoa tất cả  =upper(ô cần chuyển)
Lower: Viết thường tất cả =Lower(ô cần chuyển)
Proper: Chỉ viết hoa chữ đầu tiên của chuỗi =Proper(ô cần chuyển)16. Nhập giá trị có số 0 đằng trước:
Chọn ô > chuột phải > chọn format cell > custom tại ô type bạn có thể viết bao nhiêu số 0 đằng trước đó tùy chỉnh.

(Hoặc cách khác: thêm ' vào trước giá trị đó.)17. Kẻ đường chéo trong 1 ô:
Click chuột phải vào ô cần kẻ chéo > Format Cell > nhấn vào tab Border, sau đó nhấn vào nút có hình đường chéo. (Sử dụng Alt + Enter để xuống dòng trong 1 ô).18. Chuyển dữ liệu cột sang hàng và ngược lại:

Copy dữ liệu và chuột phải > chọn paste special > sau đó chọn transpose.

Hoặc cách khác:
Copy dữ liệu  > Ctrl + Alt + V > chọn transpose19. Hiển thị kết quả tiếp theo của việc tìm kiếm với Shift F4

20. Mở Format cells nhanh với: 
Sử dụng Ctrl + 1

21. Lặp lại thao tác vừa làm cùng phím F4

22. Tự động điều chỉnh cột và hàng vừa khít

Sử dụng Auto Fix Row và Auto Fix Column để tự động canh vừa kín giữa văn bản và các ô.23. Chèn biểu đồ vào trong ô tường ứng với dãy giá trị,
Sử dụng: Insert > Line (Sparklines)

Nội dung sẽ được cập nhật liên tục. Theo dõi blog để có những thông tin mới nhất.
Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì có thể liên hệ trực tiếp với tôi theo thông tin trên website, hoặc để lại comment trên bài viết này.

Thanks!