Khóa copy bài trên website blogspot, wordpress

Bạn muốn bài trên website của mình không bị người khác copy bài bằng thao tác dùng chuột copy page đơn giản. Hôm nay mình xin hướng dẫn cách để khóa copy bài trên website sử dụng những mã nguồn khác nhau.

Minh học cụ thể với blogspot, còn các mã nguồn khác sẽ làm tương tự.


Bước 1:

- Đi tới bảng điều khiển - > Mẫu - > chỉnh sửa html.Bước 2: 

- CTRL + F
- Tìm đến phần tử <head>

Bước 3: 

- Copy đoạn mã dưới vào dưới thẻ <head>.

<!--Avoid Copying Script starts by www.hvdong.com -->
<script type="text/javascript">
var omitformtags=[&quot;input&quot;, &quot;textarea&quot;, &quot;select&quot;]
omitformtags=omitformtags.join(&quot;|&quot;)
function disableselect(e){
if (omitformtags.indexOf(e.target.tagName.toLowerCase())==-1)
return false
}
function reEnable(){
return true
}
if (typeof document.onselectstart!=&quot;undefined&quot;)
document.onselectstart=new Function (&quot;return false&quot;)
else{
document.onmousedown=disableselect
document.onmouseup=reEnable
}
</script>
<!--Copying Script ends by www.hvdong.com -->


Bước 4: 

- Chọn lưu mẫu.Với 4 bước trên bạn đã phần tránh được việc copy bài 1 cách nhanh gọi. Nhưng nếu muốn copy bài thì vẫn có nhiều thủ thuật khác nhưng sẽ mất chút thời gian để chỉnh sửa.