Hành trình tìm "Ta là ai?"Cũng là một cuộc đời sống trên thế gian, hàng tỷ người mất đi trong tuyệt vọng, rượu chè, bệnh tật dưới một nấm mồ lạnh lẽo nơi hoang vắng. Khi con người gần kề cái chết mới thấy rằng lúc này mình không còn làm được gì cả, và nuối tiếc: giá như, có thể được làm lại cuộc đời. Đến giây phút cuối đời mọi sự đều không thể thay đổi được nữa. Đúng như ngài Quỷ Cốc Tử tiên sinh đã nói:

"Con người ta không phải chết do mệnh, không phải chết do bệnh mà do thiếu hiểu biết.
+ Do ăn uống vô độ
+ Do lao tâm khổ tứ khiến thân nhọc nhằn, lâu ngày dần dần ủ bệnh mà chết.
+ Sống giữa đất trời mà không biết mình là ai?

Các bậc Vĩ Nhân và Thánh nhân đã để lại cho muôn đời sau những tấm gương soi sáng, tiếng thơm muôn đời, gắn liền với hồn thiêng sông núi, hồn thiêng dân tộc. Đâu phải ai sinh ra đã trở nên phi thường bởi tất cả các Vĩ nhân đều bắt đầu từ một đứa trẻ. Mỗi chúng ta đều có khả năng tiềm ẩn đặc biệt ở trong chính mình. Khi phát huy được khả năng vô hạn đó đến tột cùng thì nhất định ta trở nên vượt bậc trong cuộc đời này." Khi bạn biết được thực sự TA LÀ AI một cách thấu triệt, bạn sẽ biết được ĐÍCH ĐÁNG NHẤT của cuộc đời mình. Và chỉ cần phương pháp chuẩn nhất, nhanh nhất để đạt được mà thôi."

" Con người ta không ai khác nhau là mấy nhưng do môi trường và sự tu luyện mà trở nên khác nhau mà thôi"!

Từ trước đến nay không ai chỉ cho bạn thấy bạn có khả năng vô tận trong mình, chỉ cho bạn phương pháp để khai phá được khả năng vô tận đó. Bạn chỉ học những điều bình thường ở trường, lớp, gia đình, xã hội, suy nghĩ và làm những điều bình thường, kết quả là không thể phi thường.
Bạn quyết học những điều vô giá, cốt tuỷ cho cuộc đời và nắm được ĐÍCH ĐÁNG NHẤT của cuộc đời bạn; bạn hành động bằng phương pháp đa chiều; với một ý chí bất tử quên thời gian, không gian; đam mê tột cùng, bất tận: kết quả Phi thường.

Các bậc Thánh nhân và Vĩ nhân luôn có một tinh thần, tư tưởng, sứ mệnh cao cả xuyên suốt cuộc đời; cống hiến cả cuộc đời vì hạnh phúc của nhân loại. Tư tưởng, chí khí và tấm lòng thánh thiện của các Ngài đã bao trùm khắp thế gian và là tấm gương sáng cho tất cả các thế hệ noi theo.

Theo : share