Hướng dẫn sử dụng GSA đầy đủ nhấtNhờ sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn đặt danh sách liên kết của chúng tôi bạn có được nhiều lợi thế hơn đối thủ cạnh tranh của bạn:

•      GSA Search Ranker (SER) chạy nhanh hơn nhiều.
•      Bạn có thể sử dụng nhiều chủ đề hơn bao giờ hết!
•      SER tiêu tốn ít bộ nhớ RAM và CPU
•      Bạn có thể xây dựng rất nhiều liên kết nhiều hơn trong thời gian ít hơn
•      Bạn chỉ cần proxy để gửi bài

Hầu hết người dùng GSA đang chạy một VPS để cho GSA chạy 24/7. Đó là giải pháp hoàn hảo để chạy các chiến dịch cho khách hàng SEO hay dự án của riêng bạn. Nhưng trong thực tế, nó không thể để cạo triệu URL từ Google và cũng để kiểm tra danh sách. Đối với những công việc bạn cần một số máy chủ chuyên dụng và nhiều proxy. Đây là nơi chúng ta đến! Chúng tôi sẽ luôn luôn cung cấp cho bạn danh sách link tươi và tốt nhất để bạn có thể tập trung vào doanh nghiệp và chạy chiến dịch thành công.

Cài đặt SER GSA


1. Xóa URL cache Target

1.    Chọn tất cả các dự án
2.    Nhấp chuột phải → Sửa Project → Xóa mục tiêu cache URL
SER luôn luôn tạo ra một danh sách mục tiêu nhỏ tạm thời đối với từng dự án, và nó sẽ cố gắng để tạo backlinks ngay khi bạn nhấp chuột vào Start, vì vậy nó là cần thiết để xóa các cache kết hợp với các dự án trước đó trước khi bạn bắt đầu một cái mới.


2. Nhập email tươi

1.    Chọn tất cả các dự án
2.    Nhấp chuột phải → Sửa Project → Import → E-Mail Accounts → From File
3.    Nhấp vào "Ok" để xóa tất cả các tài khoản email hiện tại
4.    "Có bao nhiêu E-Mails mỗi dự án": Gõ vào 10
5.    Bấm vào nút "OK"

E-Mails có một tác động lớn đến tỷ lệ thành công của bạn, đặc biệt là nếu bạn muốn tạo backlinks theo ngữ cảnh. Khi nhập khẩu E-Mails mới, chắc chắn SER chạy với E-Mails sạch.3. Bỏ chọn tất cả các công cụ tìm kiếm

Đối với mỗi dự án:
1.    Đánh dấu những dự án mà bạn muốn chỉnh sửa với một nhấp chuột trái.
2.    Click vào chỉnh sửa
3.    Click vào tùy chọn và di chuyển xuống phần Search Engine.
4.    Thực hiện một click chuột phải trên các Search Engine Dòng và Click vào "Kiểm tra Không".
5.    Click vào ok.

Với thiết lập này, SER không lãng phí thời gian URL cạo và không ghi ra các proxy của bạn. Sử dụng danh sách liên kết là nhanh hơn và tiết kiệm tài nguyên của bạn.4. Di chuyển tên miền trùng lặp / URL

1.    Bấm vào tùy chọn → thông tin
2.    Chọn Tools → Xóa URL Duplicate
3.    Kiểm tra tất cả bốn lựa chọn ( "xác minh", "Đăng", "xác minh", "Không"
4.    Click vào ok. Không thay đổi các lựa chọn tập tin.
5.    Chờ cho đến khi công việc được hoàn thành.
6.    Bấm vào Tools → Di chuyển tên miền trùng lặp
7.    Lặp lại các bước 3,4, và 5Trong thời gian chạy SER có thể sản xuất rất nhiều rác trong danh sách liên kết. Vì vậy, điều quan trọng là để loại bỏ tất cả các liên kết không cần thiết từ danh sách liên kết.
gợi ý của chúng tôi: Lặp lại các bước này một lần một tuần để chắc chắn SER là đem lại cho bạn hiệu suất tốt nhất!

5. Nhập khẩu xác định danh sách / xác nhận

Chúng tôi cung cấp hai loại danh sách liên kết.

1.            Xác định: Trong danh sách xác định bạn có thể tìm thấy tất cả các URL đến các nền tảng mà GSA đã xác định và có khả năng tạo ra các backlinks trên.
2.            Xác minh: Trong danh sách xác nhận bạn có thể tìm thấy tất cả các URL nơi GSA có backlinks tạo thành công và xác nhận nó.
Tại sao hai loại danh sách khác nhau? Đối với các URL xác nhận chúng tôi đang chạy GSA và GSA Captcha đập vỡ như kết hợp để tạo backlinks. Nhưng nó có thể được rằng bạn đang sử dụng khác / ngoài / hướng dẫn các dịch vụ mã xác nhận khác. Những dịch vụ này sẽ cung cấp cho bạn kết quả khác. Trong trường hợp này, bạn có thể quyết định sử dụng danh sách liên kết được xác định.
Nói chung, bạn nên sử dụng danh sách kiểm tra.

5.1 Nhập danh sách liên kết xác định

1.    Bấm vào Options → thông tin
2.    Bỏ chọn "Xác định", "Đăng", và "Không"
3.    Kiểm tra "xác minh"
4.    Tạo một thư mục mới nơi nào đó trên máy tính của bạn và gọi nó là "GSA xác định danh sách"
5.    Bấm vào nút "Open Folder" bên phải "xác minh" và chọn thư mục mới được tạo ra.
6.    Bấm vào Tools → danh sách trang web nhập → xác định

(5)


Bây giờ bạn có một danh sách liên kết sạch sẽ cho hiệu suất tốt nhất. Bạn chỉ kiểm tra "xác minh" và SER sẽ lưu các liên kết chỉ được xác nhận ngay bây giờ và không đưa rác trong danh sách liên kết của bạn.
Bạn chỉ cần thay đổi một thiết lập thêm cho mỗi dự án:
1.    Chọn dự án của bạn.
2.    Bấm vào Edit
3.    Bấm vào Options và di chuyển xuống cho đến khi bạn nhìn thấy các thiết lập: "Sử dụng URL của toàn cầu từ danh sách trang web toàn cầu nếu được kích hoạt"
4.    Kích hoạt thiết lập này và kiểm tra chỉ "xác định". Hãy chắc chắn rằng "Đăng", "xác minh", và "Không" không được chọn.

(6)


SER đầu tiên sẽ sử dụng bộ nhớ cache mục tiêu URL. Ngay sau đây là trống rỗng, nó sử dụng các liên kết từ danh sách toàn cầu. Bạn đang suy nghĩ - tại sao bạn không kiểm tra danh sách xác minh? Bởi vì nó nhỏ ngay bây giờ. Khi SER đã được chạy trong một vài tuần, bạn có thể tạo backlinks nhanh hơn với chỉ danh sách xác nhận của bạn. Nhưng tuy nhiên nó luôn luôn cần thiết để chạy SER với danh sách "xác định" trong khi chờ đợi để làm mới danh sách xác nhận từ thời gian để thời gian.

5.2 Nhập danh sách liên kết xác nhận

•      Bấm vào Options → thông tin
•      Bỏ chọn tất cả
•      Tạo một thư mục mới nơi nào đó trên máy tính của bạn và gọi nó là "GSA xác nhận danh sách"
•      Bấm vào nút "Open Folder" bên phải "xác minh" và chọn thư mục mới được tạo ra.  Bấm vào Tools → nhập trang web liệt kê → kích

Bạn chỉ cần thay đổi một thiết lập thêm cho mỗi dự án:

•      Chọn dự án của bạn.
•      Nhấp chuột vào Chỉnh sửa
•      Bấm vào Options và di chuyển xuống cho đến khi bạn nhìn thấy các thiết lập: "Sử dụng URL của toàn cầu từ danh sách trang web toàn cầu nếu được kích hoạt"
•      Kích hoạt thiết lập này và kiểm tra chỉ "xác minh". Hãy chắc chắn rằng "Đăng", "xác định", và "Không" không được chọn.

5.3 Sử dụng cả hai danh sách

•      Tạo một thư mục cho xác định và một cho danh sách xác minh trên máy tính của bạn.
•      Bấm vào Options → thông tin
•      Kiểm tra "xác minh", bỏ chọn tất cả những người khác
•      Bấm vào Tools → danh sách trang web nhập → kích và nhập danh sách link xác nhận.
•      Bấm vào Tools → danh sách trang web nhập → xác định và nhập khẩu được xác định danh sách liên kết.

Bạn chỉ cần thay đổi một thiết lập thêm cho mỗi dự án:

•      Chọn dự án của bạn.
•      Nhấp chuột vào Chỉnh sửa
•      Bấm vào Options và di chuyển xuống cho đến khi bạn nhìn thấy các thiết lập: "Sử dụng URL của toàn cầu từ danh sách trang web toàn cầu nếu được kích hoạt"
•      Kích hoạt thiết lập này và kiểm tra chỉ "xác minh" và "xác định". Hãy chắc chắn rằng "Đăng" và "Không" không được chọn.
Bây giờ GSA sẽ sử dụng cả hai danh sách liên kết và sẽ lưu tất cả các liên kết xác minh. Sau một thời gian bạn sẽ có được các liên kết trùng lặp / lĩnh vực trong danh sách xác nhận của bạn. Hãy chắc chắn để loại bỏ những liên kết mỗi một hoặc hai tuần để giữ GSA hiệu quả.

Kiểm tra cài đặt của bạn một lần nữa!

Trước khi bạn nhấn vào nút bắt đầu đảm bảo mọi thiết lập là đúng. Chi tiêu một vài giây để đảm bảo tất cả mọi thứ là chính xác sẽ cho một sự thúc đẩy lớn cho các liên kết mỗi phút.
Khi bạn có chắc tất cả mọi thứ là chính xác, nhấn nút khởi động và tận hưởng thời điểm này!

Thiết lập toàn cầu

Các thiết lập toàn cầu ảnh hưởng đến tất cả các dự án của bạn. Điều quan trọng là để kiểm tra xem chúng ra và đặt chúng đúng cách để có được nhiều nhất của GSA. Trong các bước sau đây, chúng tôi sẽ giải thích tất cả!
Nộp hồ sơ

(7)


1.            Chủ đề Count: số chủ đề phụ thuộc vào số lượng của các proxy và số lượng tài nguyên máy chủ. Tư vấn tiêu chuẩn là sử dụng 10 đề tài / proxy, nhưng bạn cũng cần phải chú ý đến các nguồn tài nguyên máy chủ của bạn. Khi GSA và Captcha đập vỡ đang chạy, hãy nhìn vào công việc quản lý. CPU không nên đánh 95% trong một thời gian dài, và bạn cần phải có một 500MB nhất RAM miễn phí.
Ngoài ra kiểm tra các thông điệp GSA. Nếu bạn nhìn thấy rất nhiều "download failed" lỗi, làm giảm số lượng chủ đề. Những lý do cho điều này có thể được rằng các proxy của bạn quá chậm, bạn không có một card mạng tốt hay nguồn lực của bạn chỉ là quá hạn chế.

2.            Kích hoạt cả hai lựa chọn và sử dụng các thiết lập tương tự như trong ảnh chụp màn hình. GSA sẽ giảm số lượng các đề khi quá nhiều tài nguyên được sử dụng. Các thiết lập này sẽ giúp bạn chạy GSA dài hạn mà không chú ý đến tài nguyên sử dụng.

3.            HTML Timeout: Proxy sẽ luôn luôn làm giảm tốc độ của bạn, và nhiều trang web là rất chậm, vì vậy nó là một ý tưởng tốt để thiết lập thời gian chờ HTML đến 120 giây. Nếu bạn chọn một giá trị đó là ngắn bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều các liên kết trong số bạn của liên kết xác minh.

4.            Sử dụng Proxy: Chúng tôi luôn đề nghị sử dụng proxy. Họ sẽ ẩn địa chỉ IP của bạn, và bạn có thể tránh lệnh cấm trên các nền tảng. Hãy chắc chắn rằng bạn chỉ sử dụng proxy để xây dựng liên kết. Vô hiệu hóa xác minh! Bạn sẽ chỉ lãng phí thời gian nếu bạn sử dụng proxy cho tất cả mọi thứ.
proxy

(số 8)

Proxy là rất quan trọng trong GSA. Giống như email, họ có một tác động rất lớn vào các liên kết mỗi phút và tỷ lệ thành công chung GSA.
Sau khi bạn thêm proxy mới, luôn luôn kiểm tra xem họ đang làm việc. Nếu bạn sử dụng LINKLIST để tạo backlinks và không sử dụng bất kỳ công cụ tìm kiếm, proxy của bạn phải được nhanh chóng (tốc độ dưới một giây) và vô danh. Sau đó, bạn đã sẵn sàng để đi.
Chú ý: Proxy đôi khi có thể là một chút khó hiểu. Nếu một proxy không nó có thể không được mà nó là xuống. Kiểm tra nó sử dụng các phần mềm khác như Scrapebox để xem nếu các proxy được đáp ứng. Thường thì vấn đề là chỉ tiếng ồn mạng hoặc lỗi tạm thời.
Gợi ý: Nếu bạn muốn chạy các chiến dịch thực sự lớn và cần proxy rất nhanh, có thể xử lý rất nhiều chủ đề, thiết lập chúng bằng chính mình. Mua một số VPS giá rẻ với cài đặt tối thiểu và thiết lập một mực hoặc phần mềm proxy khác vào chúng. Đặt một tên đăng nhập và mật khẩu, và bạn đã sẵn sàng để đi. Nếu bạn chưa bao giờ làm điều này trước, nó có giá trị thời gian để kiểm tra nó ra. Việc tăng các tốc độ và khả năng thực sự rất tuyệt!Proxy Settings
(9)


Trong cài đặt proxy bạn tìm thấy chủ yếu là các thiết lập cho proxy công cộng. Trong hầu hết các trường hợp, nó không cần thiết để kiểm tra xem chúng. Hãy chắc chắn rằng bạn đã "tự động vô hiệu hóa các proxy công cộng ...." kiểm tra. Mọi thứ khác là tốt. Và chúng tôi không thể đề cập đến nó quá thường xuyên: KHÔNG BAO GIỜ SỬ DỤNG proxy công cộng ;-)


Captcha
(10)

GSA cung cấp một số dịch vụ cho Captchas địa chỉ. đề nghị đầu tiên của chúng tôi là sử dụng GSA Captcha Breaker. Nó bao gồm các loại hình ảnh xác thực nhất và chỉ tốn tài nguyên CPU. Để tăng tỷ lệ thành công và tạo backlinks chất lượng hơn, tuy nhiên, bạn cũng có thể nghĩ về việc đặt mua các dịch vụ bổ sung.
Sử dụng TextCaptchaSolver hoặc TextCaptchas.com để giải quyết Captchas văn bản. Điều này có thể làm tăng tỷ lệ thành công của bạn rất nhiều. Nó cũng là một ý tưởng tốt để thêm một dịch vụ mã xác nhận bổ sung như là một giải pháp sao lưu trong trường hợp GSA Captcha đập vỡ không. DeathByCaptcha là yêu thích cá nhân của chúng tôi, nhưng nhiều người khác làm một công việc tuyệt vời, quá.
Thiết lập số lượng Captcha thử lại đến 3. Theo ý kiến ​​của chúng tôi, đó là giá trị hoàn hảo, cân đối giữa độ phân giải hình ảnh xác thực thành công và lãng phí thời gian và nguồn lực.


Indexing
 (11)

GSA cung cấp một tính năng để ping tạo backlinks để có được họ lập chỉ mục của công cụ tìm kiếm. Chúng tôi không đề nghị sử dụng tính năng này. Nó chủ yếu là chi phí chỉ nguồn lực và thời gian trong đó GSA có thể tạo liên kết ngược. Có rất nhiều cách tốt hơn để backlinks chỉ mục. Kiểm tra các phần dịch vụ để tìm một dịch vụ Danh sách chỉ mục. Đối với một vài $ bạn sẽ nhận được kết quả tốt hơn nhiều!

Lọc

(12)

Bộ lọc này là một tính năng rất quan trọng GSA. Nó đảm bảo rằng SERwill không tạo backlinks trên nền tảng xấu, đó là thư rác đến tử vong hoặc một cái gì đó đều không mong muốn.
1.  Kiểm tra tất cả các nền tảng.
2.  Thiết lập các "kích thước tối đa của một trang web để tải về" để ít nhất 40MB.
3.  Kích hoạt "Skip trình này nếu các URL / Domain ..."
Nếu bạn tăng kích thước tối đa, bạn sẽ tải về liên kết nhiều hơn, và GSA sẽ có thêm nhiều tài liệu để lọc ra các liên kết xấu. Tải về liên kết nhiều hơn bạn sẽ chi phí nhiều CPU và RAM nhưng cung cấp cho bạn một giá trị lớn, bởi vì bạn thực sự không muốn backlinks từ những nền tảng!

Nâng cao

(13)

Trong cài đặt nâng cao, bạn tìm thấy một số thiết lập quan trọng GSA của. Kiểm tra chỉ "xác minh" và bỏ chọn những người khác.
Khuyến nghị:
"PR cho URL xác minh": Nếu bạn muốn lọc các URL của trang xếp hạng, bạn nên kích hoạt tùy chọn này để tránh yêu cầu Google không cần thiết thông qua các proxy của bạn.
"Kích hoạt tính năng 'thông điệp quan trọng' cho các dự án": Kích hoạt nó để nhận được các thông điệp quan trọng từ
GSA, chẳng hạn như "email không làm việc". Điều này sẽ giúp bạn xác định được vấn đề nếu một dự án được quá ít backlinks.
"Phát hiện các vấn đề kết nối internet ...": Kích hoạt nó để cảnh báo bạn về lỗi tin nhắn như "URL là xuống".

Nhắc nhở: Đừng quên để làm sạch các URL Duplicate / Tên miền một lần mỗi tuần!

Thiết lập dự án Điều quản lý
(14)


Sử dụng các Điều Manager, bạn có thể thêm nhiều giá trị cho chiến dịch của bạn. Hãy dành một chút thời gian hay tiền bạc bằng văn bản hoặc mua một số điều quay tốt. Họ sẽ giúp bạn đạt được thành công lớn hơn với các chiến dịch của bạn.
lời khuyên chung:
1.  Sử dụng các bài báo là có thể đọc được và rất độc đáo. Tại sao?
•      Bạn có thể sử dụng bài viết thường xuyên hơn.
•      Google sẽ không phát hiện nếu bài viết có nội dung trùng lặp.
•      Bài viết của bạn sẽ không bị xóa nếu tự xem xét lại bởi Google hoặc Web 2.0 tài sản nền tảng.
2.  Bao gồm các hình ảnh và video trong bài viết của bạn để thêm nhiều giá trị hơn.
3.  biến thể sử dụng HTML và các yếu tố ngẫu nhiên khác.

Cài đặt:


1.            Làm thế nào để liên kết: Chúng tôi đề nghị chọn "Câu ở một vị trí ngẫu nhiên". Nếu không, dựa trên cấu trúc của bài viết, nó rất dễ dàng để tìm các bài viết của bạn và nhận ra họ là nội dung trùng lặp.
2.            Chèn lên đến .. thêm: Chúng tôi không bao giờ kiểm tra này vì một liên kết cho mỗi bài viết là đủ. Hơn có vẻ khả nghi.
3.            Chèn lên đến .. ngẫu nhiên / cơ quan: Nó phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Chúng tôi nghĩ rằng một thiết lập tốt là đặt nó vào 0-1 để có nhiều biến thể trong bài viết của bạn.
4.            Chèn lên đến .. hình ảnh ngẫu nhiên: Chúng tôi đề nghị để kích hoạt nó để có nhiều biến thể trong bài viết của bạn. Không sử dụng nhiều hơn so với hai hình ảnh, vì bài viết của bạn không phải là một thư viện hình ảnh.
5.            Chèn lên đến .. video ngẫu nhiên: Chúng tôi đề nghị để kích hoạt nó để có nhiều biến thể trong bài viết của bạn. Không sử dụng nhiều hơn một video.
6.            Chèn lên đến .. TAG trong câu: A tốt, bài viết xoay độc đáo sẽ đã chứa neo và từ khóa của bạn, vì vậy hãy để tùy chọn này bị vô hiệu hóa.
7.            Rút ngắn bài viết: Luôn luôn cố gắng để viết hoặc mua một bài viết đó là hơn 1000 từ. Đừng rút ngắn bài viết, vì điều đó sẽ làm gián đoạn dòng chảy của nó.
8.            Chèn HTMLvariations: Kích hoạt tùy chọn này. Bài viết của bạn sẽ có nhiều biến thể. Bạn có thể vô hiệu hóa nó nếu bài viết của bạn đã có chứa các phần tử HTML trong cú pháp spin của nó.
9.            Không nộp cùng ...: Kích hoạt nó, đặt nó vào 1 và chọn "cho mỗi tài khoản". Bạn không muốn spam với tài khoản của bạn và có những bài viết của bạn bị xóA


E-Mail  
 (15)

Nội quy cho email:

1.  Sử dụng ít nhất 10 email: Trên hầu hết các nền tảng mà bạn có thể xây dựng chỉ có một backlink cho mỗi địa chỉ email, nhưng nếu bạn xây dựng backlinks cho một tầng cao hơn, bạn muốn nhiều hơn thì một backlink cho mỗi nền tảng. Vì vậy, các tầng có nhiều bạn sử dụng, các email khác bạn nên thêm vào dự án.
2.  Sử dụng email một lần duy nhất cho mỗi dự án và không chia sẻ email giữa các dự án.
3.  Thay đổi địa chỉ email của bạn theo thời gian, nói, mỗi 4 tuần.
Cài đặt tốt nhất

1.  Thời gian chờ: Thiết lập này là rất quan trọng và cần phải được kích hoạt. SERwill chờ đợi thời gian bạn đặt giữa hai thông tin đăng nhập. Nếu bạn không kích hoạt nó, một số nhà cung cấp sẽ cấm tài khoản của bạn nếu bạn truy vấn chúng quá thường xuyên.
2.  Sử dụng proxy: Đây không phải là cần thiết để kiểm tra email, và trong hầu hết các trường hợp, các proxy không hỗ trợ nó, do đó vô hiệu hóa nó.
3.  Xóa tin nhắn khi ..: Enable nó để làm sạch email của bạn sau khi mail được xử lý.
4.  Xóa tất cả tin nhắn: Bạn không cần nó, vì vậy hãy tắt nó!
5.  Xóa tin nhắn nếu lớn hơn ...: Kích hoạt nó để làm sạch email của bạn. Nếu các email vẫn còn tồn tại sau 5 ngày, họ không phải là cần thiết để xây dựng liên kết và chỉ là rác.

Data Project 
Cài đặt


Các thiết lập dữ liệu dự án là trung tâm của các dự án của bạn. Nó rất quan trọng để chú ý đến từng thiết lập để tránh lệnh cấm Google. Không phải lúc nào cũng chỉ có một câu trả lời chính xác cho làm thế nào để thiết lập một số cài đặt. Liên kết xây dựng không phải là một khoa học chính xác, vì vậy trong một số trường hợp, bạn cũng cần phải kiểm tra một vài điều.
Trong hướng dẫn này, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một số lời khuyên cơ bản về cách cài đặt các thiết lập và chia sẻ ý kiến ​​của chúng tôi về nó.

1.    URL: Thêm một vài URL từ trang web mục tiêu của bạn để tạo ra một nước liên kết tốt trên toàn bộ miền. Nó có vẻ khả nghi nếu chỉ có một URL được backlinks.
2.    Sử dụng một URL ngẫu nhiên: Kích hoạt nó để làm cho liên kết xây dựng tự nhiên hơn.
3.    Sử dụng xác nhận URL từ các dự án khác: Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để tạo backlinks cho một hoặc nhiều dự án khác. Nó hoàn hảo cho kim tự tháp liên kết.
4.    Sử dụng URLvariations: Kích hoạt nó và chọn một giá trị cao, từ 80 -100%.
5.    Sử dụng các gốc ..: Tùy chọn này cho phép tạo ra một số SER backlinks vào URL gốc của bạn. Chọn một giá trị giữa 10-30%. Điều quan trọng hơn để có được backlinks cho trang bên trong.
6.    Từ khoá: Bạn chỉ cần điều này nếu bạn để cho SER cạo URL mới cho công cụ tìm kiếm. Trong trường hợp này, thêm nhiều từ khóa. Nhưng nói chung, chúng tôi đề nghị sử dụng danh sách liên kết của chúng tôi.
7.    Thu thập các từ khóa từ trang web mục tiêu: GSA sẽ tiết kiệm được từ khóa từ trang web mục tiêu.
8.    Sử dụng thu thập từ khóa ...: GSA sẽ cạo từ khóa từ trang web mục tiêu để tìm mục tiêu mới. Vô hiệu hóa tùy chọn này! SER sẽ tìm các từ khóa rất dài hạn bằng cách cạo mục tiêu mới, đó là không hiệu quả.
9.    từ khóa Đặt trong dấu ngoặc kép ..: SER sẽ tìm kiếm kết hợp chính xác cho các từ khóa của bạn. Bạn không cần phải lựa chọn này.
10. Hãy thử tìm kiếm với từ khóa tương tự-tìm kiếm: GSA sẽ tìm kiếm với từ khóa tương tự cho các mục tiêu mới. Bạn không cần phải lựa chọn này.
11. Neo văn bản: Rất quan trọng! Sử dụng các từ khóa liên quan đến từ khóa chính của bạn. Chúng tôi đề nghị thêm ít nhất 30 từ khóa.
12. Sử dụng các từ khóa như neo văn bản: SER sẽ sử dụng danh sách từ khóa thay vì sử dụng các danh sách neo và sẽ sử dụng từ hoặc cụm từ này như neo văn bản. Bạn không cần phải lựa chọn này.
13. Một phần trận đấu neo văn bản: SER sẽ tìm kiếm tối đa x% của neo văn bản của bạn.
14. Trung học neo văn bản: Có thể được sử dụng cho các văn bản neo thứ cấp. Bạn không cần nó.
15. Xây dựng thương hiệu neo văn bản: Điều này là rất quan trọng. Sử dụng các tổ thương hiệu / thương hiệu của bạn để tạo ra một hồ sơ liên kết tự nhiên.
16. LSI neo văn bản: Thêm một số từ khóa liên quan để tạo ra một hồ sơ liên kết tự nhiên.
17. Generic neo văn bản: SER có một danh sách các từ khóa chung chung mà nó sẽ sử dụng như văn bản neo.
18. Tên miền là neo văn bản: SER sẽ sử dụng tên miền của bạn như là anchor text.
19. Sử dụng trích dẫn: Kích hoạt tùy chọn này để cho SER gửi tên miền của bạn mà không cần liên kết đến nó. Điều này có vẻ rất tự nhiên.
20. biến thể văn bản neo: SER sẽ thay đổi giá trị vốn hóa của văn bản neo của bạn. Chúng tôi đề nghị một giá trị cao, từ 80 - 100%.
21. Nhận xét ​​ảnh: Bạn có thể sử dụng một trong những mặc định; nếu bạn muốn chất lượng hơn, viết một mình.
22. Lưu bút bình luận: Bạn có thể sử dụng một trong những mặc định. Một lần nữa, bạn cũng có thể viết một mình.
23. Trang web tiêu đề: Điều này sẽ được sử dụng cho các trang web bài viết. Sử dụng cú pháp quay để có nhiều biến thể.
24. Thể loại: Chọn một vài loại phù hợp với trang web của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng mặt nạ như "* Sức khỏe *".
25. Đăng: Kiểm tra nó để cho SER tạo tên người dùng ngẫu nhiên cho đăng nhập.
26. Mật khẩu: Kiểm tra nó để cho SER tự động tạo mật khẩu cho lần đăng nhập.
27. Về bản thân: Điều này sẽ được sử dụng cho "về bản thân mình" phần trong Web2.0 và diễn đàn profile. Chúng tôi đề nghị viết một văn bản ngắn quay trong đó.
28. Hồ sơ ảnh: Bạn không cần phải thay đổi nó, nhưng nếu bạn muốn sử dụng một avatar tùy chỉnh, đặt nó trong thư mục SER.
29. Twitter URL: Nếu trang web của bạn có một URL Twitter, đặt nó ở đây. Nó sẽ được sử dụng trong xây dựng liên kết.
30. URL Facebook: Nếu trang web của bạn có một URL Facebook, đặt nó ở đây. Nó sẽ được sử dụng trong xây dựng liên kết.
31. Diễn đàn bình luận: Bạn có thể sử dụng các SERcomments mặc định, nhưng chúng tôi đề nghị bằng văn bản của riêng bạn hoặc chỉnh sửa những cái hiện có để tránh dấu chân.
32. Lưu bút bình luận (Đức): Chúng tôi đề nghị sử dụng một trong những mặc định. Nếu bạn không biết một người Đức có thể viết cho em một lời nhận xét ​​tốt, quên nó. Dịch trực tuyến là xấu cho việc này.
33. Micromessage: Micromessage nên được sử dụng cho các dịch vụ như Twitter. Chúng tôi đã không bao giờ được sử dụng hoặc thay đổi nó. Chỉ cần thêm một tin nhắn tùy chỉnh nếu bạn muốn thêm nhiều giá trị hơn.
34. Mô tả: Bạn có thể thêm một mô tả trang web ở đây.
Mẹo: SER cung cấp một số giải pháp để điền vào hầu hết các lĩnh vực bài viết / mô tả với bài viết của bạn (s). Để xem thêm về điều này, nhấp vào Tools → Auto Fill và chọn một trong các dịch vụ.

lựa chọn dự án

1.    tạm dừng dự án: Đối với các trang web mới / dự án, chúng tôi khuyên bạn nên tạo 1-10 xác minh mỗi ngày. Để lại "mỗi Url" kiểm soát. Cách SER Điều này sẽ tạo ra lên đến 10 backlinks mỗi ngày cho toàn bộ dự án. Không sử dụng một số cao hơn, bởi vì các backlinks bạn càng tạo ra mỗi ngày cao hơn các cơ hội bị bắt.
2.    Yêu cầu tất cả các dịch vụ: Các lựa chọn tốt nhất là chọn tất cả các dịch vụ, nhưng chú ý đến nó. Nếu bạn có như là dịch vụ đầu tiên Captcha Breaker và là một trong những thứ hai một dịch vụ mã xác nhận khác như
"Cái chết của Captcha", quá trình này sẽ phá vỡ từ số Captchas nhận được gửi đến các dịch vụ thứ hai. Chỉ sử dụng cho các dự án có chất lượng. Nếu bạn nhấp vào Options / Captcha - Thêm → thiết lập đề nghị, bạn cũng sẽ tìm thấy một số kết hợp được đề xuất bởi các nhà phát triển SER.
3.    Kích hoạt chế độ tùy chỉnh: Đây là cho sử dụng rất tiên tiến. Không kích hoạt nó.
4.    Xác nhận liên kết phải có URL chính xác: Kích hoạt tùy chọn này và thiết lập "Khi để xác minh" → Tự động. Đừng lo lắng về các tùy chọn khác.
5.    backlinks Xác minh lại hiện mỗi ...: Điều này sẽ xác minh lại danh URL của bạn sau một thời gian xác định. Không kích hoạt nó. Nó không cung cấp nhiều lợi ích và nguồn lực chi phí.
6.    Gửi liên kết xác minh vào các dịch vụ chỉ mục: Không sử dụng dịch vụ chỉ mục. Có cách nào tốt hơn để liên kết chỉ số. Kiểm tra danh sách liên kết Indexer trong phần dịch vụ.
7.    Sử dụng nhân vật quay ..: Bạn có thể kích hoạt nó để sử dụng vốn cho các URL. Bạn có thể kích hoạt nó nếu bạn muốn, nhưng nó không cung cấp nhiều lợi ích.
8.    ngẫu nhiên sử dụng lỗi chính tả: Không kích hoạt nó. Nó làm giảm chất lượng của các nội dung và không cung cấp nhiều lợi ích.
9.    Cố gắng luôn luôn đặt một URL với ..: Kích hoạt nó để có được backlinks thêm. SER sẽ cố gắng để tạo ra các liên kết bổ sung trong hồ sơ cá nhân và bài ​​viết.
10. Tiếp tục gửi đến trang web ngay cả khi ..: trang web Đôi khi là chậm, và SER không gửi. Làm một thử thứ hai chi các nguồn lực bổ sung, và thông thường bạn sẽ có nhiều hơn các mục tiêu đủ. Đề nghị của chúng tôi là để bỏ chọn nó.
11. Tags: Kích hoạt và chọn "neo" để có được backlinks từ thẻ liên kết này.
12. Động cơ: Bật tắt tất cả nếu bạn đang sử dụng danh sách liên kết của chúng tôi. Kiểm tra bằng ngôn ngữ để chọn tất cả các công cụ tìm kiếm từ ngôn ngữ của bạn để cạo.
13. Luôn luôn sử dụng các từ khóa để tìm các trang web mục tiêu: Kích hoạt nó nếu bạn đang cạo và không muốn sử dụng chỉ những dấu chân trong các tập tin cơ. Kiểm tra "Thêm từ dừng để truy vấn" và thiết lập là 20% để có nhiều biến thể.
14. Sử dụng các URL từ danh sách trang web toàn cầu nếu được kích hoạt: Tại đây bạn có thể thiết lập SER để đọc các liên kết cho mục tiêu mới. Sự khác biệt quan trọng từ các cài đặt toàn cầu: SER chỉ đọc danh sách, vì vậy đề nghị của chúng tôi là nhập khẩu một danh sách liên kết mua để xác định danh sách và kích hoạt chỉ "xác minh" trong các tùy chọn toàn cầu.
15. Sử dụng các URL liên kết trên URL được xác minh như nhau: Không kích hoạt thiết lập này. Người ta không giải thích bất cứ nơi nào, nó và chỉ tiêu thụ các nguồn tài nguyên.
16. Phân tích và đăng lên backlinks đối thủ cạnh tranh: Đó thực sự là một tính năng tốt đẹp trong lý thuyết, nhưng bình thường rất nhiều backlinks từ các đối thủ cạnh tranh là chết, do đó, nó chỉ sử dụng tài nguyên.
17. Cho phép viết bài trên trang web Cùng Một lần nữa: Chúng tôi chỉ kích hoạt nó cho các tầng thứ hai hoặc thấp hơn. Không sử dụng nó cho Tier của bạn 1, bởi vì nó không cần thiết để nhận được nhiều backlink từ cùng một tên miền.
18. bài viết Điều đầu tiên mà không Links: SER sẽ không đặt backlink trong bài viết đầu tiên trên một trang web Web 2.0. Điều này là bởi vì hầu hết các trang Web 2.0 sẽ xóa tài khoản của bạn, bao gồm tất cả các bài viết của bạn, nếu họ tìm thấy một liên kết trong bài viết đầu tiên của bạn. Đối với các mối gắn kết chất lượng
xây dựng, chúng tôi đề nghị kích hoạt này.
19. Thời gian Chờ cho đăng ký thêm: SER sẽ chờ đợi một thời gian tùy chỉnh trước khi nó tạo ra một tài khoản trên cùng một trang web. Chúng tôi không bao giờ kiểm tra tùy chọn này.
20. Thời gian chờ đợi trước khi đăng bài đầu tiên: Nếu được kích hoạt, SER sẽ chờ đợi một thời gian tùy chỉnh sau khi đăng ký trước khi xuất bản bài viết đầu tiên.
21. Thời gian chờ giữa hai bài viết: Thời gian giữa đăng hai bài báo. Chúng tôi đề nghị bạn kích hoạt nó và đặt nó vào 120 phút.
22. trang Skip với hơn sau đó .. liên kết đi: Đây là một khung cảnh thực sự nhập khẩu, nhưng nó có thể làm giảm đáng kể các liên kết của bạn trong một phút. Chúng tôi đề nghị thiết lập giá trị là 40 và kích hoạt chức năng này, do đó bạn sẽ nhận được đủ nước liên kết.
23. các trang web với một PR dưới đây Skip ...: Thời gian của trang xếp hạng là hơn. Hãy quên đi thiết lập này và bỏ chọn nó.
24. trang Skip với một PR dưới đây: Xem không. 23
25. Bỏ qua cũng chưa biết PR: Xem không. 23
26. Loại liên kết ngược để tạo ra: Đối với chất lượng và theo ngữ cảnh xây dựng liên kết, bạn chỉ cần kích hoạt "Điều", "Điều Wiki" và "Anchor Text". Nếu không kiểm tra tất cả.
27. Cố gắng bỏ qua Tạo no-follow liên kết: Bỏ chọn tùy chọn này để có được một hồ sơ liên kết khỏe mạnh với một hỗn hợp của không-theo và làm-theo các liên kết.
28. Tránh gửi bài đến các trang web chỉ với IP và tên miền không có: Nếu được kích hoạt, SER sẽ không tạo backlink trên các trang web mà không có một tên miền. Chúng tôi khuyên bạn nên bật nó, đặc biệt là đối với cấp 1.
29. Ít nhất x từ khóa phải có mặt trên ...: Điều này có thể làm giảm đáng kể các liên kết của bạn trong một phút, nhưng nếu bạn muốn backlinks có liên quan cao, thêm một danh sách từ khóa lớn liên quan đến chủ đề của bạn. Thông thường chúng ta không sử dụng thiết lập này.
30. trang Skip với những lời sau đây ...: Chỉ thêm những từ dài để đảm bảo trang web hợp lệ không được lọc ra. Chúng tôi thường không sử dụng thiết lập này.
31. trang Skip với những lời sau đây trong ...: Chỉ thêm những từ dài để đảm bảo trang web hợp lệ không được lọc ra. Chúng tôi thường không sử dụng thiết lập này.
32. trang Skip với từ các nước sau: Lô đất nước nhất định / nước đó tới không nhận được backlinks từ họ. Đó không phải là chính xác 100% và thường là không cần thiết.
33. trang Skip trong các ngôn ngữ sau: Xem không. 32.
Mẹo nâng cao:

Nếu bạn đang làm việc với SER, bạn sẽ nhận ra rằng có nhiều thiết lập hơn.
Mỗi thiết lập có tác động vào các liên kết mỗi phút và chất lượng của các liên kết ngược.
Với sự hướng dẫn trước đây bạn đã thiết lập các mức độ cho hiệu suất tốt nhất. Dưới đây là một số mẹo nâng cao để tinh chỉnh SER của bạn và nhận được nhiều nhất của nó!

1.            Sử dụng một VPS hoặc máy chủ chuyên dụng: Một VPS hoặc máy chủ sẽ chi phí bạn một số tiền nhưng sẽ cung cấp cho bạn truy cập nhanh hơn với internet, mà bạn cần. Chạy một máy chủ gia đình không phải là một giải pháp chuyên nghiệp.
2.            Kiểm tra Tài nguyên VPS của bạn: Đôi khi một cửa sổ máy chủ giá rẻ là đủ để chạy SER và GSA Captcha đập vỡ lại với nhau. Nếu cả hai đang chạy, kiểm tra việc quản lý của bạn đối với các nguồn tài nguyên. CPU không nên đánh 95% trong một thời gian dài và bạn cần phải có ít nhất 500 MB RAM.
3.            Sử dụng các proxy chỉ cho xây dựng liên kết: Bạn chỉ cần proxy để tạo backlinks, nhưng không có gì khác. Nhấn vào Options → Nộp và bỏ chọn "Xác nhận".
4.            Kích hoạt tính năng thông điệp quan trọng cho các dự án: SER sẽ hiển thị cho bạn những thông điệp quan trọng như "email không phải làm việc", vv
Nhấn vào Options → Nộp → kiểm tra "Kích hoạt tính năng thông điệp quan trọng cho dự án".
5.            Quá nhiều bộ lọc: Bạn muốn lọc rất nhiều? Đây có thể là một vấn đề, ​​bởi vì sai thiết lập các bộ lọc có thể làm giảm đáng kể các liên kết của bạn trong một phút. Hãy cẩn thận khi thiết lập một bộ lọc - chú ý đến các bộ lọc chính xác để tránh tạo ra các liên kết thùng rác cho các dự án của bạn.
6.            liên kết theo ngữ cảnh: backlinks theo ngữ cảnh là tuyệt vời cho xây dựng liên kết, nhưng những điều tốt đẹp mất thời gian. Để tạo backlinks theo ngữ cảnh SER cần đăng ký, kiểm tra mail và sau đó gửi bài viết của bạn với backlink. Vì vậy, hãy kiên nhẫn và cho SER thời gian cần thiết để tạo ra các backlinks tốt nhất cho bạn ;-).
7.            Captcha thử lại: Nó là hoàn hảo nếu bạn thiết lập số lượng mã xác nhận khác thử lại đến 3. GSA Captcha đập vỡ có tỷ lệ giải pháp chính xác rất tốt. Ví dụ, nếu bạn thiết lập về hưu đến 10 hoặc hơn, cơ hội mà captcha sẽ được giải quyết (nếu nó đã không được giải quyết sau 3 lần thử lại) là thấp. Các thiết lập tốt nhất cho hiệu suất và tỷ lệ cược của giải pháp là 3.
8.            Không bao giờ sử dụng proxy công cộng: Mọi người đều có quyền truy cập vào các dự án này, có thể là hack, spam hay cái gì khác. Thực tế là, các proxy công cộng đang bị đốt cháy, bị lạm dụng và rất chậm. Họ chắc chắn sẽ làm tổn thương kinh doanh của bạn. Nhận proxy của riêng của bạn và thưởng thức tốc độ mà họ sẽ cung cấp cho bạn.
9.            đếm Chủ đề: Số lượng các đề phụ thuộc vào proxy của bạn. Nó luôn luôn là một lựa chọn tốt để thiết lập 10 đề tài / proxy. Hãy chú ý đến các nguồn tài nguyên máy chủ của bạn và kiểm tra có bao nhiêu bài nó có thể xử lý. Nếu bạn có một máy chủ lớn, bạn cũng có thể thử chạy SER với hơn 100 chủ đề. Nhưng hãy cẩn thận - SER có thể trở nên không ổn định nếu bạn đang sử dụng quá nhiều chủ đề.
10         LPM luôn dưới 100: Bạn có muốn nhìn thấy rằng bạn có thể đạt được một LPM cao (liên kết cho mỗi phút) Tốc độ của chính mình và hãy chắc chắn rằng bạn đã thực hiện tất cả các thiết lập một cách chính xác? Trong hầu hết các trường hợp, bạn không có đủ các dự án để đạt được một LPM rất cao. Tạo thêm các dự án và kiểm tra xem nó ra ;-).
11.         tài khoản E-Mail: Luôn luôn sử dụng các tài khoản e-mail mới có bộ lọc thư rác và vô hiệu hóa từ một nhà cung cấp tốt. Các e-mail này có một tác động lớn đến tỷ lệ thành công, do đó hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra chúng trước khi bạn nhấn nút khởi động.

nhà cung cấp đề nghị

Nó luôn luôn khó khăn để tìm thấy những nhà cung cấp phù hợp với những điều bạn cần. Đặc biệt đối với SER, bạn nên sử dụng các nhà cung cấp với chất lượng tốt và đáng tin cậy.
Dưới đây là một số các nhà cung cấp, chúng tôi sử dụng và giới thiệu:
Nhà cung cấp VPS

GreenCloudVPS

GreenCloudVPS là một trong những nhà cung cấp nổi tiếng cho người dùng GSA, những người cần một VPS nhanh tại một mức giá tốt. Nếu bạn cần một VPS hoặc máy chủ chuyên dụng, bạn không thể đi sai với họ.
Nhà cung cấp Proxy

BuyProxies

BuyProxies là một nhà cung cấp ủy quyền đó là được trên thị trường trong một thời gian dài và cung cấp dịch vụ rất tốt. Với giá cả rất cạnh tranh và các công cụ liên kết xây dựng chuyên ngành, đó là cung cấp lý tưởng cho GSA.
liên kết Indexer

liên kết Bộ xử lý (Link Processor)

Link Processor là rất dễ sử dụng, nhờ vào một giao diện sáng tạo. Một loạt các giá cung cấp cho bạn khả năng lựa chọn phương án đúng cho nhu cầu của bạn.
Dịch vụ theo dõi Rank

SerpBook

SerpBook là một dịch vụ nổi tiếng để theo dõi bảng xếp hạng chỉ số. Nó kiểm tra của Google và Bing. Với rất nhiều tính năng, bạn sẽ nhận được tất cả mọi thứ bạn cần phải kiểm tra sự thành công của chiến dịch của bạn.
Dịch vụ Sáng tạo nội dung

Điều Builder

Để có thể đọc được, chuẩn bị nội dung xoay,  Article Builder là sự lựa chọn đầu tiên. Nó cũng được tích hợp trong GSA, vì vậy nó chỉ mất một vài lần nhấp chuột để giải quyết tất cả các vấn đề nội dung của bạn!

Máy Kontent

Kontent Machine là một nhà cung cấp tốt để tạo ra nội dung độc đáo và có thể đọc được. Nó rất dễ sử dụng và tạo ra nội dung cho mỗi niche. Số lượng các tính năng này sẽ cung cấp mọi thứ bạn cần!


Giúp tôi! Tôi đang đấu tranh với GSA.

GSA là một công cụ tuyệt vời và có một lượng fan lớn. Tuy nhiên đó là một sản phẩm cao cấp và cung cấp rất nhiều tính năng và khả năng. Nếu bạn muốn tìm hiểu mọi thứ về GSA, bạn sẽ cần phải chi tiêu một số thời gian để kiểm tra tất cả ra ngoài.
Chúng tôi có thể đề nghị một video trên YouTube đã giải thích gần như tất cả mọi thứ về GSA. Xem nó và trở thành một GSA pro - https://www.youtube.com/watch?v=JjmuawrHmUo

Hỗ trợ và Liên hệ

Để được hỗ trợ, các câu hỏi, gợi ý tính năng, thông tin phản hồi hoặc bất cứ điều gì khác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua chúng tôi bàn Hỗ trợ ở đây (http://serocket.net/linklistsupport/index.php?a=add). .

Chúng tôi hy vọng các bạn thích hướng dẫn này. Chúng tôi chúc bạn nhiều chiến dịch thành công!